PLEASE READ BEFORE PROCEEDING

Please make sure you ordered 100 pieces.  It can be 100 pieces of only one product, of 100 pieces of mixed products.  Orders with less than 100 pieces will not be shipped until rectified.

Siguraduhin po lamang na ang order nila ay may 100 na piraso.  Puede itong 100 piraso ng isang produkto lamang, o 100 piraso ng halo-halong produkto.  Ang order na may laman na hindi aabot sa 100 piraso ay hindi namin ipapadala hangga’t hindi nababago.

If you have shipping rebates from a previous shipment, please deduct the amount you need to pay.  If you are not sure how much your rebates are, send a PM to May Pono on Facebook, or email her at onoallnatural@yahoo.com.

Kung may shipping rebates ka galing sa shipment mo noong nakaraan, paki-deduct na lamang ng amount na yon sa amount na dapat mong bayaran para sa order na ito. Kung hindi mo alam kung magkano ang rebates mo, paki-PM si May Pono sa Facebook, o paki email sa kanya sa onoallnatural@yahoo.com.

Items in Your Cart

Your cart is empty
Visit The Shop